21 czerwca 2022

Trendy marketingowe w Polsce

Trendy marketingowe w Polsce

Polska to państwo w Europie Środkowej, liczące ponad 38 milionów mieszkańców. Składa się z 16 prowincji administracyjnych zwanych województwami. Powierzchnia kraju wynosi 312 696 km2. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej Polska zajmuje piąte miejsce pod względem liczby ludności. Poziom korzystania z Internetu w Polsce jest jednak dość wysoki. W rzeczywistości liczba użytkowników Internetu w Polsce jest prawie dwukrotnie wyższa niż w przeciętnym kraju Unii Europejskiej.

Rosnąca zamożność polskiego społeczeństwa spowodowała wzrost popytu na produkty i usługi w Internecie. Aby sprostać rosnącemu popytowi, sprzedawcy internetowi muszą dostosować się do preferencji polskich internautów. Ponad połowa Polaków nie lubi reklam, a znaczny odsetek unika ich nadmiaru. Jednak osoby te są skłonne wydać więcej, jeśli sprzedawcy internetowi będą w stanie sprostać ich preferencjom. W Polsce internauci mają zupełnie inne preferencje niż w innych krajach.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził w Polsce badanie. Jak wynika z jego wyników, z Internetu korzysta obecnie dziewięćdziesiąt jeden procent Polaków. Co więcej, prawie 65% internautów to osoby poniżej 44 roku życia. Mimo to wyniki badania pokazują, że nie ma zasadniczej różnicy między kulturą polityczną internautów i ogółu Polaków. Nie oznacza to jednak, że internauci w Polsce nie są aktywni politycznie.

Dorośli Polacy, którzy regularnie korzystają z internetu, deklarują, że używają go do celów związanych ze zdrowiem. Podgrupa ta wzrosła z 37,2% w 2005 roku do 74,4% w 2012 roku. Jej wzrost wynika głównie z faktu, że Polacy chętniej niż kiedykolwiek wcześniej korzystają z internetu w celach zdrowotnych. Ponadto Polacy mają coraz większy kontakt z usługami i produktami zdrowotnymi dostępnymi online. Badanie ma jednak kilka ograniczeń. Badanie opiera się na niewielkiej próbie.

Mimo rosnącej popularności mediów społecznościowych w Polsce, firmy nie przywiązują wagi do ich wykorzystania. Tylko dziewięć procent firm z listy Fortune 500 w Polsce korzysta z mediów społecznościowych. Wśród nich najpopularniejszymi mediami społecznościowymi są Facebook, Twitter i You Tube. Jednak brak zainteresowania ze strony polskich firm może świadczyć o tym, że tracą one szansę na rozwój i zaangażowanie klientów. Wygląda na to, że firmy wykorzystują media społecznościowe do promowania swoich produktów i usług, ale nie jest to wykorzystywane.

Z badania wynika, że korzystanie z Internetu w Polsce rośnie w szybkim tempie, ale nadal pozostaje niewystarczająco rozpowszechnione w porównaniu z innymi rynkami. Mimo to, w najbliższych latach spodziewane jest dalsze przyspieszenie rozwoju polskiego segmentu e-commerce. Co więcej, platforma Allegro tworzy potężne efekty sieciowe. I nie chodzi tu tylko o e-commerce. Z badania wynika, że nawyki wydatkowe polskich konsumentów uległy radykalnej poprawie od 2016 roku.

Wśród największych polskich firm e-commerce Allegro jest jednym z najpopularniejszych serwisów internetowych. Firma zbudowała dobrze prosperujący biznes w oparciu o model sprzedaży zewnętrznej, ale obecnie włącza usługi finansowe do swojej głównej platformy. W Polsce, której rynek szacuje się na 300 mld zł, Allegro widzi duże możliwości rozwoju. Polska jest jedną z największych gospodarek w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje piąte miejsce w UE pod względem liczby ludności i trzynaste wśród krajów OECD.

Jednym z głównych problemów mediów społecznościowych jest to, że nie śledzą one w sposób systematyczny wpisów na temat firmy, więc potencjalny atak internauty nie może zostać wykryty na czas. Co więcej, brak odpowiednich procedur i narzędzi utrudnia firmie szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe. Oznacza to, że polscy menedżerowie nie do końca rozumieją potencjał aktywnej obecności w sieci i strategii marketingowych z wykorzystaniem SM. Nie znają też narzędzi informatycznych, które są niezbędne do wspierania takich działań.

Mimo braku danych i informacji na temat jakości polskich stron internetowych, wiele z nich pozostawało w sieci przez lata. Strony te były tworzone w oparciu o przestarzałą specyfikację i umieszczane na darmowych serwerach. Tylko cztery witryny są zgodne z najnowszą specyfikacją HTML 5.0. Prawie 70 procent stron internetowych zostało stworzonych przy użyciu edytora HTML, a 35 procent przy użyciu nieużywanego już programu Microsoft Front Page. Używano również oprogramowania Pajączek, które było popularne w Polsce w latach 2000-2007.

O ile niektóre cechy korzystania z Internetu nie były w stanie przewidzieć zachowania, o tyle inne tak. Najbardziej godnym uwagi aspektem badania było to, że większość relacji pozostawała stabilna i nie zmieniała się w czasie. Sugeruje to, że korzystanie z Internetu jest ściśle związane z płcią danej osoby. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku poszukiwania informacji na temat zdrowia, gdzie dominacja mężczyzn utrzymywała się przez lata, a dominacja kobiet rosła w tym okresie. Wyniki tego badania nie są jednak tak jednoznaczne, jak by się mogło wydawać.

Powiązane wpisy